Hur många slag slår hjärtat varje dag?

 

Det kan vara lite olika för olika personer men runt 100 000 gånger på ett dygn. Om du lever i 80 år blir det ungefär 2,5 miljarder hjärtslag….

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.