Hur många föreningar har Riksförbundet HjärtLung i Sverige?

 

Riksförbundet HjärtLung har 145 lokalföreningar och 21 länsföreningar och 6 medlemsorganisationer.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.