Är vi fler och fler som känner oss ensamma i Sverige?

 

Ja och nej. Nej – därför att ungefär en lika stor andel av befolkningen känner sig ensam idag som på 70-talet. Runt 10%. Ja – därför att befolkningen växer och då ökar antalet personer som känner sig ensamma.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.