Är vi mer ensamma i Sverige än i andra länder?

 

Nej. Många svenskar bor i ensamhushåll men det är inte samma sak som att känna sig ensam. Undersökningar visar tvärtom att det är färre som känner sig ensamma i Sverige än i många andra länder, som till exempel Polen, Italien och Spanien.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.