Är mat medicin?

 

Vid sidan av tobak rankas idag våra matvanor som den främsta riskfaktorn för ohälsa och tidig död i befolkningen i Sverige. De största riskerna i matvanorna är att vi äter för lite fullkorn, frukt och grönsaker och för mycket salt. Bra mat är alltså bra för hälsan, men mat i sig är så klart inget läkemedel.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.