Känner sig äldre personer mer ensamma än andra?

 

Nej – det verkar inte så. Många äldre känner sig ensamma men det gör också många yngre, särskilt i åldern 16 till 26.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.