Varför finns Riksförbundet HjärtLung?

 

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Vi är en stor patientorganisation med 37 000 medlemmar och över 80 års erfarenhet!

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.