Vad kan man behandla med en så kallad kateterablation?

 

Kateterablation är en behandlingsmetod mot olika typer av hjärtklappning. Under ingreppet blockeras de elektriska signalerna som orsakar besvären.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.