Hur många personer har Riksförbundet HjärtLung utbildat i hjärt-lungräddning?

 

Många! Riksförbundet HjärtLung har utbildat över 28 900 personer i hjärt-lungräddning senaste tio åren.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.