Varför är det bra med tidig diagnos om man har PAH?

 

Patienter som får rätt diagnos tidigt har möjlighet att få behandling innan lungans blodkärl blir alltför stela och trånga.

PAH står för pulmonell arteriell hypertension.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.