Varför är naturen läkande?

 

Sinnesstämning, känsla av återhämtning, samt puls och i viss mån även blodtryck blir bättre redan efter 30 minuter i naturen jämfört med vistelse i stadsmiljö. Att vara ute stimulerar det parasympatiska, det lugnande nervsystemet. En park kan ersätta vild natur om du bor i en stad.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.