När man talar om hjärtinfarkt, var i hjärtat sätter sig proppen?

 

Hjärtinfarkt orsakas oftast av en blodpropp i hjärtats kranskärl. Kranskärl är de blodkärl som är ansvariga för att försörja hjärtmuskeln med närings- och syrerikt blod och som för närings- och syrefattigt blod bort från hjärtmuskeln.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.