Hur ställer man diagnosen lungfibros?

 

Det är en svår diagnos att ställa. Många av symtomen förekommer också vid andra sjukdomar och vid vanligt åldrande. Några typiska tecken på lungfibros är bland annat så kallande “trumpinnefingrar”, där fingrarna och naglarna blir bredare och rundare. När man lyssnar på lungorna med stetoskop kan man också höra ett typiskt knastrande. Under utredning av lungfibros görs också olika röntgenundersökningar samt i sällsynta fall en bronkoskopi där man tar ett vävnadsprov från lungan. En viktig väg till diagnos är också att utesluta andra sjukdomar som kan stämma in på symtomen.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.