Vi stoppar i oss allt mer energi per person och dag. Vad kan det bero på?

 

Enligt Jordbruksverket kan ett ökat energiintag bland annat bero på ökad tillgänglighet till mat dygnet runt, relativt lägre matpriser, större portionsstorlekar, ett större utbud och marknadsföring av ohälsosam mat.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.