Vilka andra sjukdomar kopplas ihop med sömnapné?

 

Vid sömnapné är det är vanligt att samtidigt ha andra sjukomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes och brist på sköldkörtelhormon.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.