Kan Alfa-1-antitrypsinbrist leda till att man får KOL?

 

Om man har Alfa-1-antitrypsinbrist har man en ökad risk att utveckla KOL om man röker.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.