Går det att behandla sömnapné?

 

Behandlingen kan kan bestå av livsstilsförändringar och olika hjälpmedel.

Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt. Att sluta röka och inte dricka alkohol innan sängåendet kan också påverka sömnapné positivt.

Den mest effektiva behandlingen är att sova med CPAP, utrustning som sprutar in en mjuk luftström i svalgen under natten och håller luftvägarna öppna eller apnébettskena, som hindrar underkäken för att förskjutas bakåt och täppa till andningsvägarna. Det kan ta ett tag att vänja sig vid utrustningen, men behandlingen är effektiv och många kan bli fria från andningsuppehåll och andra symtom.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.