Vilken är den största riskfaktorn för att utveckla en sjukdom?

 

Rökning är det som ökar risken för att du ska utveckla en sjukdom allra mest enligt en undersökning från 2017 som redovisas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.