Vilka är Riksförbundet HjärtLungs prioriterade forskningsområden?

 

Vi är en patientorganisation och vi vill göra livet och vardagen enklare efter diagnosen. Våra prioriterade forskningsområden är rehabilitering, förebygga återfall och försämring, egenvård, livsstil, psykisk hälsa och mötet med vården. Varje år delar vi ut ungefär 2,5 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.