Varför får man sömnapné?

 

Sömnapné kan bero på ärftliga faktorer och vara kopplat till livsstilsfrågor. Övervikt har starkt samband med sömnapné, men också alkohol och tobak påverkar sömnapné negativt. Ärftliga faktorer som hur man är byggd kring näsa och svalg påverkar också, samt att sömnapné är vanligare tillsammans med vissa andra sjukdomar.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.