Vet du vad vårdgarantin innebär?

 

Vårdgarantin anger hur många dagar du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. 

Enligt vårdgarantin har du rätt till: Kontakt med primärvården samma dag, medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar, besök i den specialiserade vården inom 90 dagar och behandling påbörjad inom 90 dagar från beslut.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.