Är Alfa-1-antitrypsinbrist en ärftlig sjukdom eller är det en livsstilssjukdom?

 

Det är en ärftlig sjukdom.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.