Vad är det för skillnad på apné och hypopné?

 

Båda begreppen används för att beskriva andningsuppehåll under sömnen.
En apné är ett fullständigt andningsuppehåll när ingen luft strömmar till eller från lungorna.
En hypopné är en period när du andas sämre än vanligt.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.