Tror du att du dricker för mycket?

 

Hur ska man veta om man dricker för mycket Jo, om minst tre av följande kriterier är uppfyllda:

  • Du känner en stark längtan efter alkohol

  • Du har svårt att sätta gränser

  • Du prioriterar drickande framför andra aktiviteter

  • Du behöver dricka mer och mer för att uppnå effekt

  • Du får fysiska abstinensbesvär när du inte dricker

Att sluta eller begränsa mängden kan vara svårt att klara på egen hand. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare är det att göra något åt problemen. Ibland kan man tveka att söka hjälp för att det känns skamfullt att vara beroende av alkohol och då kan det vara bra att veta att vården har tystnadsplikt.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.