Vilken sjukdom står förkortningen IPF för?

 

IPF, Idiopatic Pulmonary Fibrosis, är en sällsynt men allvarlig lungsjukdom.

I:et står för idiopatisk, vilket betyder att orsaken till sjukdomen inte är känd.
P:et kommer från engelskans ”pulmonary”, vilket betyder att det är en lungsjukdom.
F:et står för fibros, vilket beskriver att det blir ärrvävnad på lungorna.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.