Vad menas med att motion är färskvara??

 

Alla kan förbättra sin hälsa genom vardagsmotion och regelbunden träning. Resultaten märks snabbt när du väl kommit igång.

Regelbunden träning och aktivitet har en positiv effekt på nästan alla kroppens organ och ger förbättrad hälsa, livskvalitet, minnesfunktion, välbefinnande och fysisk kapacitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att motion är färskvara, effekterna avtar om aktiviteten upphör. Låt rörelse vara en del av ditt dagliga liv.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.