Är det fler män än kvinnor som har sömnapné?

 

Ja, i varje fall i yngre åldrar har fler män än kvinnor sömnapné. Efter att kvinnorna gått igenom klimakteriet ökar sömnapné bland kvinnor och då är det nästan lika vanligt med sömnapné bland kvinnor och män.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.