Vad är pneumokocker?

 

Pneumokocker är bakterier och en vanlig orsak till luftvägsinfektioner, bland annat lunginflammation.

Det finns vaccin mot pneumokocker och personer med till exempel KOL och IPF rekommenderas vaccinera sig för att förebygga lunginflammation.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.