Vilken diagnos gömmer sig bakom förkortningen PAH?

 

PAH står för pulmonell arteriell hypertension och beskriver tillstånd som orsakar högt tryck i lungornas pulsådror.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.