Blir vi snälla av pepparkakor?

 

Nej, tyvärr inte. I en studie undersöktes om vi blir snällare av pepparkakor. 33 personer fick äta en pepparkaka tre dagar i följd och genomlida lika många dagar utan pepparkakor. Externa bedömare, som inte visste huruvida det var en pepparkaksdag eller inte, fick bedöma hur snäll försökspersonen var varje dag på en skala 1 till 10. Resultaten visade att pepparkakor inte påverkade försökspersonernas godhet.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.