Är KOL och Alfa-1-antitrypsinbrist samma sjukdom?

 

Nej det är inte samma sjukdom, men båda sjukdomarna ger liknande symtom. Till skillnad från KOL är Alfa-1-antitrypsinbrist en ärftlig sjukdom som heller inte är lika vanlig som KOL.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.