Vad är ett “långsambeteende”?

 

Långsambeteende kan vara ett sätt att lura kroppen att sänka stressen. Genom att medvetet göra någonting långsamt tror kroppen att du inte är stressad. Exempel kan vara att stanna vid övergångsstället fast det är grönt och vänta på nästa gröna gubbe. Eller att äta långsamt, t ex tugga varje tugga 15 gånger. Eller utföra hushållsuppgifter medvetet långsamt. Kommer du på ett eget exempel på ett långsambeteende?

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.