Varför gör ensamhet ont?

 

För länge sedan var flocken avgörande för att vi skulle kunna överleva. Att vara ensam var farligt. Kroppen reagerade med stress och obehagskänslor när vi var ensamma för att få oss att gå tillbaka till flocken. Detta mönster finns kvar än i dag och kroppen reagerar med obehag på ensamhet.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.