Kan din livsstil påverka ditt blodtryck?

 

Ja – livsstilen påverkar blodtrycket. Rätt kost, motion och rökstopp påverkar blodtrycket positivt.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.