Om du får diagnosen hypertoni – vad har du då?

 

Hypertoni är den medicinska termen för högt blodtryck.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.