Finns det positiv stress?

 

Stress är en av kroppens naturliga reaktioner och inte farligt i sig. Stress blir farlig när den är långvarig och du inte hinner återhämta dig under längre perioder. Positiv stress kan sägas vara den motor som driver oss framåt, som gör oss handlingskraftiga och kreativa och får oss att tänja våra gränser. Som när vi väljer att anta en utmaning och lyckas.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.